FnB Franchise chuyên tư vấn xây dựng mô hình nhượng quyền F&B, tư vấn nhượng quyền F&B dành cho chủ quán cà phê, nhà hàng tại Việt Nam.

FnB Franchise là thương hiệu tư vấn nhượng quyền F&B, trực thuộc FnB Việt Nam by Hospitality Việt Nam.