FnB Franchise chuyên tư vấn xây dựng mô hình nhượng quyền F&B, tư vấn nhượng quyền F&B dành cho chủ quán cà phê, nhà hàng tại Việt Nam.